Ngoại tình với em đồng nghiệp

Vào .Com nếu web bị chặn không xem được
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Kênh sắc nét tuyệt đối

Ngoại tình với em đồng nghiệp. Tôi có hai công việc khiến tôi bận rộn và tôi thực sự không muốn làm cả hai việc đó, nhưng cho đến khi tôi trúng số, tôi đã có một công việc kinh doanh. Không có vẻ gì là ngại khi thức đến hai giờ sáng và khi cô ấy nhận thấy tôi hơi kéo lê một chút, cô ấy bắt đầu làm nhiều việc hơn để chúng tôi hoàn thành công việc đúng cách và đúng giờ. Tôi đã gọi cho tại bác sĩ và nói với cô ấy rằng tôi cần gặp bác sĩ lúc phút. Tôi không thực sự nghĩ rằng tôi có thể thực hiện quyền kiểm soát của mình đối với điện thoại và tôi đã không cố gắng; khi tôi đến cơ sở kinh doanh của gia đình đã đợi tôi nhưng cô ấy không. 

Diễn viên:

Thể loại: